Bíztató „hátbaveregetés” Baráth Gábor polgármesterjelöltnek.

Amikor a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjének elolvastam húsz fő- és öt kisebb pontból álló programját, Váci Mihály: Eső a homokra című versének kezdő sora jutott eszembe: „Használni akartam – nem tündökölni…” Nagyon jól tudom, ha nyer a választáson, az ő munkája szolgálat lesz, Ajka város és lakói életének jobbá tétele. Tehát használni kell, a városért munkálkodni, s nem egyénileg, uralkodva, kiskirály módjára tündökölni. S Baráth Gábor így szeretné vezetni Ajka városát!

Az idei nyáron olyan megtiszteltetés érte, amire még legszebb álmaiban sem gondol az ember. A Fidesz ajkai szervezete polgármesterjelöltnek választotta, amit az országos választmány is jóváhagyott.  Összességében huszonöt pontból álló programjában minden szó, elképzeléseinek vázolása elárulta, hogy kiegyensúlyozott, hallatlanul komoly ember. Érezni lehetett, hogy őszintén beszél és – erre legyen büszke – korát meghazudtoló erkölcsi szilárdsággal rendelkezik. Ilyen fiatalon még próbatételek sokasága előtt áll, de ha nem rozsdásodik meg benne az „iránytű”, akkor sikeresen fogja legyűrni a nehézségeket és maga mögött hagyja a kishitűeket, a gáncsoskodókat! Minden mondatából a mély emberség árad, s ez pedig a jó közéleti ember erénye! Programját lényegében az ajkaiak „írták”, s remélhetőleg ő lesz az, aki megválasztása esetén felhatalmazást kap a város lakóitól, elkötelezetten végre is fogja hajtani!

 Baráth Gábor 1982-ben született Ajkán. Munkái során egész eddigi életében emberek segítésével foglalkozott, ugyanakkor közigazgatási és vezetői tapasztalatokkal is rendelkezik. A Magyar Vöröskereszt Veszprém- és Vas megyei igazgatója, a megyei katasztrófavédelmi önkéntes Bakony Mentőcsoport parancsnok-helyettese is. Egy leánygyermek büszke édesapja, feleségével most várják második gyermeküket.

Nagyon fontos, ki mennyire ajkai

A polgármester-jelölt nyitott gondolkodású, toleráns római katolikus, aki házasemberként és édesapaként egyaránt elkötelezett a családok ügye mellett. Elmondása szerint azért vállalkozik Ajka vezetésére, mert városunk fejlődése lelassult, vezetői elfáradtak. Ajkán egységre és erőre van szükség. Most nagyon fontos, hogy ki mennyire ajkai, és ki mennyire hajlandó összefogni a kormánnyal egy fejlődő, lendületes, sikeres, barátságos, élhető város építésének érdekében. Szerinte a legfontosabb kérdés, hogy Ajka végleg lemarad-e a magyar városok hihetetlen gyorsasággal történő modernizációs folyamatában, vagy felzárkózik a kormány fejlesztési elképzeléseihez.

Mottó és hitvallás

Polgármester-jelölti mottójának egy indiai politikus, Mahatma Gandhi gondolatát választotta: „A szeretet és az igazság olyan szoros egységet alkot, hogy gyakorlatilag nem is lehet őket szétválasztani. Olyanok, mint ugyanannak az éremnek két oldala!”

 Jelölti hitvallását pedig így fogalmazta meg: „Ajkán stílusváltásra van szükség. Egy város ugyanis olyan közösség, amit nem az ígéret tesz élhetővé, hanem a teljesítmény. Már pedig akik nagyokat mondanak, azok általában kicsiket tesznek. Ezt láttuk itt az elmúlt öt évben és azt megelőzően. Próbáljunk ki most valami mást! Nézzük meg, milyen egy barátságos, derűs, fiatalos városvezetés, amelynek tagjai elérhetőek, megszólíthatóak, elszámoltathatóak. Olyan emberek, akik nemcsak szorgalmasak és becsületesek, hanem jó kapcsolataik is vannak. Én ugyanis úgy gondolkodom, hogy jó kormányzati kapcsolatok nélkül Ajka egy fáradt, korszerűtlen település marad, ahol csak a pernyét fújja a szél. Most nem fut a szekér, és a kocsis a hibás. Ideje lecserélni. Vállalom ezt a munkát, mert mellettem áll egy kiváló csapat, és számíthatok a Fidesz-KDNP parlamenti többségére, illetve kormányára. Ez az ajánlatom az ajkaiaknak, és ez többet ér minden ígéretnél!” (A részletes programját a levélládákba a napokban bedobták.)

A város lakóival kialakított kölcsönös bizalommal

Hitvallását olvasva kiderül számunkra, hogy Baráth Gábor részére a polgármesterség nem hatalom, uralkodás, kiskirályi allűrök, hanem szolgálat kérdése. Szeret dolgozni, emberekkel foglalkozni, ezt munkája során nap mint nap bizonyítja. Megválasztása esetén, amit a jövőben tesz, változatlan lendülettel és pontosan végzi majd. Egyszerűen és csendesen. S mint ahogyan a főcímben szerepel: Használni szeretne és nem uralkodva tündökölni…!  Nagyon reméljük, azok a választók is elmennek október 13-án szavazni, akiknek már sokszor elegük lett a politikából, és szavazatukkal elősegítik Baráth Gábor győzelmét. Vallom, hogy lehet egy várost másképpen is vezetni: felelősen, lelkiismeretesen, őszintén, békés körülmények között, valamint a város lakóival kialakított kölcsönös bizalommal!!! Ez bizonyára így is lesz, hiszen akik régóta ismerik, tudják róla, hogy egy küzdő típusú ember, aki nem futamodik meg a feladatok elől. Olyan bokszolóhoz lehet hasonlítani, akit ha egy balegyenessel padlóra küldenek, nem marad ott, fölkel és küzd tovább! Nem futamodik meg a feladatok elől.

A jogtalan lejáratásokra barátságos kampánnyal válaszolt

Ellenfelének nagy nyilvánosság előtt többször is sikerült padlóra küldenie, de soha nem adta fel. Az idei kampány során megmutatta, hogy tisztességes körülményekkel is lehet a lakosság bizalmába férkőzni. Bár mindent megtettek a lejáratására szülővárosában olyanok, akik csak idekeveredtek valahonnan…! Régi tapasztalat, hogy a komolyan gondolkodó választók annak szavaznak bölcsen bizalmat, akibe sorozatba belerugdalnak, ünnepi beszédben is gyalázzák, vöröskeresztes titkárnak lefokozzák. Győzelmével szeretne igazán csattanós választ adni a mocskolódóknak, a pofátlan hazudozóknak, akik soha nem a megbékélés és az együttműködés felé veszik az irányt! A jogtalan lejáratásokra barátságos kampánnyal válaszolt, ezzel úgy tűnik, az ellenfele nem tudott mit kezdeni, egy kicsit a megzavarodottság jele mutatkozott rajta. Egy ilyen adok-kapok semmiképpen sem áll Ajka érdekében. Világosan látszik, hogy az erőfitogtatás ellenszenvet vált ki a normálisan gondolkodó ajkaiakból. Ezt így is kell csinálni, egyszerűen levegőnek kell nézni az ilyen alávaló, sivár lelkületű, szánalmas figurát! Mióta világ a világ, az efféle emberek elhullanak, s a magukásta szakadékba zuhannak! A kampányban tehát ez az irány jónak tűnik!

Bízunk az új fejezet kezdetében

Van például egy Maszületett Bárány típus, aki még véletlenül sem mondta azt: „Elképzelhető, hogy ebben tévedtem, bocsánat, rossz döntést hoztam!” Bizonyára sokan nem fordultak volna el tőle, ha ne adj Isten, egyszer beismerte volna tévedését. Igazán jól állt volna neki egy pirinyó alázat, arcán is átsuhanhatott volna a latolgatás könnyű árnya. Ha ráadásul még néhanapján bocsánatot kért volna azoktól, akiket alaptalanul megsértett! Nagyobb hitele lett volna mindenki szemében, az szent igaz! Szerencsére Baráth Gábor nem tűnik oly’ vakhitűnek, fejtartása sokkal szerényebb ellenfelénél. Azt hiszem, csak akkor újul meg városunk közélete, ha a szerénységnek öregbedik a tekintélye. Ha majd tiszteljük azokat, akik az igazmondás kínjában akár dadognak is, csakhogy ne hazudjanak! Most már eljött az az idő, hogy Ajka többet érdemel! Hisszük, hogy Ajka lakossága a polgármesteri székbe szinte belekövült, tizenhét éves uralkodás után már nem kér a múltból és a múlt embereinek stílusából! Amennyiben az ellenfélnek fontos Ajka városa, és olyan elhivatottság van benne az ajkaiak iránt, mint ahogy azt állítja, akkor önként távolítsa el Ajka városára legártalmasabb tényezőt: önmagát és távozzon a városból!  Reménykedünk, hogy október 13-án szavazatukkal, megismételve a két közelmúltbeli választási eredményt, a remélt „mesterhármassal” közösen véget tudnak vetni a múltnak és Ajkán is a jövőt választják! Bízunk benne, hogy október 13-a után új fejezet kezdődik városunk életében, természetesen a jelenlegiek nélkül… Tehát remélhetőleg a mocskolódó és a notórius feljelentő ideje lassan lejár, egyszer csak eljut ez az embertípus a hátraarcig, végre valahára csak eltűnik a szintérről… És akkor lesz igazából békesség, nyugalom Ajkán Baráth Gábor és csapatával! Mert ők meg tudják valósítani – amit a jelenlegieknek nem sikerült – a kormánnyal való szoros együttműködést, olyan támogatások és innovációk Ajkára telepítését, amelyek segítik a város és az itt működő vállalatok, vállalkozások fejlődését. Ezért a Fidesz-KDNP jelöltje személyében olyan polgármesterre van szükség, aki tudásával, emberségével elő tudja segíteni ezeket a változásokat! Hiszen Baráth Gábor számára Ajka városa szinte mindent jelent! Itt született, itt nőtt fel, minden ideköti: a család, a barátok, a volt osztálytársai, egykori tanárai, akiket tisztel és becsül, még most is hálás szívvel gondol vissza rájuk!

A részletes, minden problémára kiterjedő programját olvasva úgy érzem, hogy Baráth Gábor tetteivel, hétköznapi cselekedeteivel, ellenfele mocskolása nélkül igyekszik megszerezni a lakosság bizalmát. A becsülettel, önzetlenül dolgozóknak előbb vagy utóbb ott a helye településük élén. Maradjon meg ilyennek, ne higgye, hogy kára lesz belőle. Ez az út ugyan nincsen rózsákkal teletűzdelve, de ez az egyetlen járható út minden igaz ember számára. Tartsa távol magától a gyűlölködőket, a léha gondolkozású „üres” embereket, akik lenézik és kinevetik azt, aki szorgalmas, nemes érzelmű, és ellenfeleit nem párthovatartozásuk szerint, hanem mindenkor és kizárólag emberségük alapján ítéli meg! Színrelépésével remélhetőleg javul és új lendületet vesz Ajka helyzete, az itt élő emberek egyre jobban otthonosan érzik majd magukat. Ezért az új polgármesterjelölt a lakossággal kialakított kölcsönös bizalommal, lelkiismeretesen mindent elkövet, hiszen ez a fejlődés záloga!

 Baráth Gábor tudja legbelül, valahol mélyen, hogy amióta polgármesterjelölt, minden gondolata Ajka város lakói körül jár. Akkor is, amikor becsukja maga mögött lakása ajtaját. Ahhoz a típushoz tartozik, aki útban hazafelé is egyre azon töri a fejét, mit csináljon még, mit tehetne azért, hogy minél jobban menjenek városunk dolgai. Annak ellenére, hogy sok minden megvalósult szülővárosában, egyáltalán nem úszik az elégedettségben. Tudja, hogy a polgármesteri munkában nincs végállomás, csak állomások vannak. És ez a vonat nagyon gyorsan halad. Aki elbámészkodik – lemaradhat… Ehhez csak annyit lehet még hozzáfűzni: reméljük, Baráth Gábor nem marad le. Október 13-a után pedig képviselőtársaival együtt úgy segíti majd irányítani városa „hajóját”, hogy az viharok nélkül közlekedik a kijelölt „mederben”, a folyam irányában halad, és nem ütközik a partokhoz…!

 Tollár Sándor

Töltsön be több kapcsolódó cikket
Még több betöltés Helyi Hírek

Vélemény, hozzászólás?

Ezt már olvasta?

Mindenszentek – Megidézzük az ajkai sportolók és sportvezetők emlékét

Mindenszentek ünnepe és halottak napja jó alkalom a hálaadásra, az emlékezésre, mindazokra…