Felhasználási feltételek – Hirdetések

0

Kedves Felhasználó!

Az 8400.info.hu honlap (honlap) használatával, és vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételével Ön Felhasználóvá válik, így bizonyos szabályokat, mint felhasználási feltételeket el kell fogadnia.

Természetesen a szabályzat nem csak Önre, mint Felhasználóra nézve irányadó, hanem a honlapot üzemeltető 8400.info.hu nézve is.

Ön csak böngészi az oldalt?

Ha Ön azért látogatott el a honlapra, hogy annak nyílvános tartalmát böngéssze, úgy regisztrálnia nem kell, és nem is törekszünk olyan feltételek elfogadtatására, melyet a jogszabály egyébként ne írna elő, vagy mely az általános viselkedési normák betartásából ne következne – így a honlap rendeltetésszerű használatát kérjük Felhasználóinktól.

A honlap aloldala, egy apróhirdetési oldal, ahol Felhasználók hirdetései jelennek meg. A hirdetés a Hirdető által meghatározott adott állapotban kerül közzétételre, így felelőséget nem vállalunk a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ha szabálytalan hirdetést talál, kérjük, jelezze felénk, hogy intézkedni tudjunk annak törléséről.

A honlap használata korhatárhoz és vagy olyan feltételhez kötött, mint cselekvőképesség, képviselet, stb. a részletes feltételek szerint.

Mikor kell regisztrálni?

A honlapon Felhasználói fiókot akkor szükséges regisztrálnia, ha a honlapon belül üzenetet szeretne küldeni egy másik Felhasználónak (Hirdetőnek), vagy ha a zártkörű hirdetésket is megszeretné tekinteni, vagy ha hirdetést szeretne feladni, kezelni illetőleg a hirdetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat (kiemelés, stb.) szeretné igénybe venni. Egy regisztráció esetén az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint az adatvédelemi előírások betartása mellett kezeljük adatait. A regisztrációkor kizárólag valós adatai – vagy ha gazdálkodó szervezetet képvisel annak adatai – adható meg. A regisztráció korhatárhoz és vagy olyan feltételhez kötött, mint cselekvőképesség, képviselet, stb. a részletes feltételek szerint.

Hirdetést szeretne feladni, kezelni?

feladható hirdetések szabályainak meghatározásakor azt tartottuk szem előtt, hogy a hirdetés elsősorban legyen jogszerű és mindezek mellett ne sértse a Látogatók vagy az Üzemeltető érdekeit – így a hirdetés a rovathoz tartozzon, ne legyen se duplikált, se megtévesztő, se hiányos tartalmú, a képek ne tartalmazzák más hirdetési portálok vízjelét stb.. Bár a legtöbb Felhasználó számára világos, hogy mi hirdethető, mi nem, kérjük, olvassa el jelen szabályzatunk erre vonatkozó részleteit is, mielőtt hirdetést ad fel. Ha egy Felhasználó szabálysértően főképp ha jogszabálysértően hirdet, illetőleg a hirdetéssel más megtévesztését célozza, azért értelemszerűen egyedül a Felhasználó felelős, továbbá a szabálytalanul hirdető Felhasználó hirdetését törölhetjük vagy a Felhasználót kizárhatjuk a szolgáltatásból.

A hirdetés feladásával természetszerűen vele jár, hogy a hirdetést kezelnie kell, így ha a hirdetés aktualitását vesztette, úgy a hirdetést törölni kell, vagy ha az árban illetve egyéb lényeges feltételben változás történt a hirdetést ennek megfelelően módosítani kell.

Mennyibe kerül?

A hirdetés feladása, módosítása, törlése korlátlan számban ingyenes.

Olvassam tovább?

A Közérthetően bevezetésben igyekeztünk a főbb szolgáltatások főbb alapelveit érthetően ismertetni azzal, hogy a Közérthetően bevezetés a teljes szabályzat megismerését nem helyettesítheti. Kérjük, olvassa el, ismerje meg a teljes felhasználási feltételeket.

 1. Hatálya és módosítása

Jelen felhasználási feltétel (továbbiakban felhasználási feltétel, vagy szabályzat) kiterjed a (Szolgáltató vagy Üzemeltető) a Szolgáltató által üzemeltetett www.8400.info.hu (továbbiakban honlap) felhasználójára (továbbiakban Felhasználó).

Felhasználó, aki a honlapot és vagy a honlapon elérhető szolgáltatást használja.

Felhasználó a honlap meglátogatásával, vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, valamint az itt megtalálható adatvédelmi szabályzatunkat.

Jelen szabályzat irányadó minden olyan jogviszonyra, mely a szabályzat kihirdetésének napján vagy azt követően – a szabályzat módosításáig vagy törléséig – jön létre.

Jelen szabályzat vonatkozik a szabályzat kihirdetésének napját megelőzően létrejött jogviszonyokra nézve oly módon, hogy (1) a Felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit az egyes szolgáltatások igénybevételével, vagy meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják, vagy (2) a szabályzat módosításáról szóló felhasználói értesítést követő harminc nap után a korábbi szabályzatban kikötött egyoldalú módosítás szerint jelen szabályzat lép életbe.

A felhasználási feltételek változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. Ha a felhasználási feltételek változtatásával a Felhasználó nem ért egyet, a szerződését felmondhatja.

 1. Általános rendelkezés
 2. A honlapot kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni a jogszabályok betartásával, így különösen, de nem kizárólagosan:

1.1. a honlap Üzemeltetőjének és/vagy mások szerzői jogait tiszteletben kell tartani (pl. az Üzemeltető vagy Hirdető-Felhasználó képeit ne használja fel saját üzleti célra);

1.2. a hirdetésekben szereplő elérhetőségi adatok (pl. telefonszámok) kizárólag a hirdető kapcsolati adatainak publikálási céljával összeegyeztethető kapcsolatfelvétel céljából jegyezhető-, vagy kereshető fel (pl. tilos telefonszámokat gyűjteni olyan üzleti megkeresés céljából, mely üzleti ajánlat kérése a hirdetésben nem szerepelt.)

 1. A honlapon megtalálható szolgáltatásokat kizárólag az veheti igénybe aki (1) cselekvőképes, 18. életévét betöltött magánszemély, vagy (2) olyan 16. életévét betöltött de 18. életévét még be nem töltött magánszemély, aki rendelkezik törvényes képviselője hozzájárulásával, azzal, hogy törvényes képviselő hozzájárulásával sem használható olyan szolgáltatás, illetve tekinthető meg olyan tartalom mely 18. életév betöltéséhez kötött, korhatáros besorolású (3) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő.
 2. A honlapon történő regisztráció során a Felhasználó kizárólag a saját valós adatait – vagy általa jogszerűen képviselt gazdálkodó szervezet adatait – adhatja meg. A honlapon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott adatok a saját adatai vagy általa jogszerűen képviselt gazdálkodó szervezet adatai. A regisztrációkor az alábbi adatok megadása szükséges: Publikus név (pl cégnév); Teljes név; Telefonszám; E-mail cím; Jelszó. A regisztráció véglegesítéséhez a fiókot meg kell erősíteni a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva – igazolva ezzel, hogy a regisztráló egyben a postafiók kezelője. A megadott adatokat Üzemeltető az adatvédelmi szabályzat szerint kezeli, kitérve arra is, hogy a honlapon mely regisztrált adatok publikusak (telefonszám, Publikus név) és mely adatok nem publikusak (e-mail cím, jelszó, teljes név), valamint arra, hogy a Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését. Ha a regisztrációkor megadott adatokban változás történt (pl. telefonszám megváltozott) a regisztrált adatokat módosítani kell. A regisztrációkor megadott e-mail címre Üzemeltető a megrendelt szolgáltatással összefüggő leveleket küldhet, így különösen értesítéseket statisztikákról, szolgáltatás lejáratáról vagy meghosszabbításáról, más felhasználóktól érkező üzenetekről, esetleges díjváltozásokról, és a szolgáltatással összefüggő egyéb információkról – beleértve a regisztrációval elérhető egyes szolgáltatások aktuális kedvezményeiről szóló információ küldését is. Eltérő megállapodás hiányában egy Felhasználó csak egy fiókot regisztrálhat. Eltérő megállapodás: ha Üzemeltető előzetesen engedélyezi több fiók regisztrációját, (pl. egy gazdasági társaságnak azért, mert több webáruházat üzemeltet).
 3. A regisztrált szolgáltatások körébe tartozóan a honlapon belül a Felhasználók egymással üzenetet válthatnak az 1. pont betartásával, külön is kiemelve, hogy az üzenetküldő csak – az 1.2 ponttal összhangban –  kéretlen reklámtól-, zaklatás célzattól- és egyéb nem kívánatos szövegtől mentes szöveges üzenetet küldhet. Az üzenetek mellékleteként képek és vagy szöveges fájlok is csatolhatóak. A Felhasználóknak meg kell győződnie arról, hogy a küldött vagy kapott fájl kártékony elemektől mentes (pl. víruskereső használatával).
 4. Felhasználónak minden esetben joga van – és kérjük is -, hogy a honlap Üzemeltetőjének jelezze a kapcsolati menüpont alatt, ha a honlapon olyan hirdetés (tartalom) található, mely jogszabálysértő, megtévesztő, más jogait sérti, vagy egyéb más okból a tartalom eltávolítása indokolt lehet. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Látogatói panasz kapcsán azokat a hirdetéseket törölje, melynek törlésére igazolt vagy valószínűsített indoka fennáll, míg a nem igazolt visszajelzéseket elutasítsa, vagy a Felhasználói panasz kapcsán bizonyítékot kérjen.
 5. A regisztrált szolgáltatások körébe tartozóan a Felhasználók hirdetéseket adhatnak fel és kezelhetnek, továbbá ezekhez kiegészítő szolgáltatásokat rendelhetnek meg az ezt szabályozó felhasználási feltételek szerint. Felhasználó a hirdetés feladásával kijelenti, hogy a hirdetés megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek.

I. Hirdetés feladás – kezelés

 1. Felhasználó csak olyan hirdetést adhat fel, mely hirdetés

1.1  a jogszabályoknak megfelel és

1.2 a rovatnak megfelelő és

1.3 a hirdető valós kapcsolati adatainak feltüntetése mellett a hirdetés szövege valós – tartalmában pedig elégséges – információkat tartalmaz és

1.4 feladója a saját nevében jár el, vagy arra meghatalmazott és

1.5 a 2. pont szerint sem tiltott.

 1. Tilos – az alábbi alpontok bármelyikének megfelelő – olyan hirdetés feladása, mely hirdetés:

2.1  jogszabálysértő vagy

2.2 mások jogait sérti vagy

2.3 nem a rovathoz tartozik vagy

2.4 spam illetve duplikált (többször feladott) hirdetésnek minősül vagy

2.5 nem magyarnyelvű illetve gépi fordítással készült – ideértve a nagymértékben nyelvtani helyesírásokat tartalmazó szöveget is -, vagy

2.6  melynek szövege másokat megbotránkoztatat vagy

2.7  megtévesztő, vagy

2.8 hiányos tartalmú vagy

2.9 korhatáros így erotikus tartalmú

2.10  az Üzemeltető érdekeivel nem összeegyeztethető (pl. más hirdetési oldal reklámozása), illetőleg az üzemeletető vagy üzleti partnerinek vagy a honlap látogatóinak jogos érdekeit sérti vagy

2.11 hirdetéshez mellékelt kép(ek) vonatkozásában az alábbiak legalább egyike fennáll:

2.11.1 jogszabálysértő (ide értve a szerzői jogok megsértését is) vagy

2.11.2 más hirdetési portál(ok) vízjelét tartalmazza, vagy

2.11.3 megtévesztő vagy

2.11.4 megbotránkoztató vagy

2.11.5 kiemelt hatást keltő vagy

2.11.6 nem a rovatnak megfelelő vagy

2.11.7 korhatáros így erotikus tartalmú

 1. Felhasználó köteles a feladott hirdetések tartalmát aktualizálni, így ha a hirdetés lejárata előtt a hirdetés aktualitását vesztette úgy a hirdetést feladó Felhasználónak a hirdetését törölnie kell, ha pedig a hirdetés feladásakor megadott árban vagy más lényeges információban változás történt, úgy a változásnak megfelelően a hirdetést módosítania kell.
 2. Felhasználó a hirdetés feladásával elfogadja, hogy az általa feltöltött kép átdolgozásra kerül így különösen a honlap url címe és vagy logója a feltöltött képre kerül, továbbá a feltöltött hirdetés (tartalom) és kép a biztonságos üzemeltetés érdekében sokszorosítható (biztonsági mentések készítése), továbbá a tartalom és kép vagy átdolgozott kép a hirdetés népszerűsítése céljából más helyeken megjelenhet – pl. közösségi oldalakon, keresőoldalakon, gyűjtőoldalakon, stb..
 3. Hirdetés megjelenése, kizárása
 4. Felhasználó elfogadja, hogy a feladott hirdetések honlapon történő megjelenésének helyét és azok sorrendjét befolyásolja, hogy a hirdetés milyen formában került feladásra (normál vagy kiemelt hirdetés), továbbá a hirdetés feladás napja és a hirdetés megjelenítésének napja között eltelt idő (dátum szerinti rendezés) továbbá a kiválasztott rovat és vagy a tartalom relevanciája (ajánlásunk szerinti rendezés algoritmus szerint).
 5. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a látogatók visszajelzése alapján – ideértve például a hirdetés megjelenésének és kattintásának arányából algoritmus szerint következtetett hirdetési relevanciát is – vagy más okok – a hirdetés tartalma, ideje stb. – miatt a hirdetést hátrébb sorolja, vagy egyes keresési eredményekből kizárja.
 6. A felhasználási szabályok megszegése esetén Üzemeltető jogosult a hirdetést (tartalmat) elérhetetlenné tenni a hirdetés inaktiválással vagy töröléssel, továbbá a Hirdető-Felhasználót a szolgáltatásból kizárni (felhasználói fiók inaktiválása vagy törlése).

II. Felelősség

 1. A honlapot mindenki saját felelősségére használja, különösképpen, de nem kizárólagosan:

1.1 A honlapon belül biztosított üzenetküldéskor csatolt fájlok letöltését megelőzően a Felhasználó köteles azok vírusellenőrzéséről gondoskodni, az ezzel összefüggésbe keletkezett esetleges károk és egyéb követelések megtérítésére az Üzemeltető nem köteles.

 1. A Felhasználó által közölt információk valódiságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: a honlapon megtalálható hirdetések tartalma a hirdetés feladója által meghatározott adott állapotban kerül közzétételre („AS IS”), így az Üzemeltető semmiféle felelőséget nem vállal a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ennek következtében különösen, de nem kizárólagosan: a hirdetés pontossága, valódisága, és vagy a hirdetésben tett felhívásból, ajánlatból eredően létrejött vagy éppen létre nem jött szerződések okozta károkra, elmaradt hasznokra, vagy bármilyen más jogcímen fennálló követelések megtérítésére Üzemeltető nem kötelezhető.
 3. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: ha a Felhasználó által a honlapra feltöltött tartalom (képek, szövegek) mások szerzői jogait sértené, úgy azért egyedül Felhasználó köteles felelni.  Felhasználó egyedüli felelőssége kiterjed arra az esetre is, ha az Üzemeltető felhívására vagy felhívása ellenére a III. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint más oldalra (Pl. Google, Facebook, RSS hírolvasó oldal, stb.) kikerült tartalom vonatkozásában merül fel a jogvita. Jelen szabályozásból értelemszerűen következik, hogy Üzemeltetővel szemben a Felhasználó saját szerzői jogainak megsértésére nem hivatkozhat, illetőleg szerzői jogdíjat nem követelhet azon az alapon, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a III. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint a tartalmat felhasználta.
 4. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a folyamatos rendelkezésre állás érdekében, azzal, ha a rendszer meghibásodása, fejlesztése vagy egyéb más nem vis-maior ok miatt ha a szolgáltatást huzamosabb ideig nem lehet elérni, úgy a Felhasználó kérheti a befizetett hirdetési díj (ideértve a kiemelés, üzleti előfizetés esetén hirdetési díj) időarányos megtérítését (díjvisszafizetés), de egyéb – elmaradt haszon stb. – jogcímen fennálló követelés teljesítésére az Üzemeltető nem kötelezhető. Ha a szolgáltatás kimaradása miatti díjvisszafizetés összege az egyezer forintot nem éri el, úgy a szolgáltatás időarányos meghosszabbítására tarthat igényt a Felhasználó.
 5. A honalapon ingyenesen nyújtott szolgáltatások esetleges elmaradása, részleges teljesítése miatt az Üzemeltető semmilyen jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelés megtérítésére nem kötelezhető.
 6. Ha Üzemeltető a moderáláshoz fűződő jogainak gyakorlása során hirdetést töröl, a hirdető Felhasználó a befizetett hirdetési díjakon felül más egyéb jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelésének megtérítésére az Üzemeltetőt nem kötelezheti.

III. Elállási felmondási jog

 1. Felhasználó bármikor kérheti fiókjának megszüntetését, továbbá a felhasználói fiókon belül az egyes szolgáltatások megszüntethetőek – ideértve különösen a hirdetés(ek)-, vagy a hirdetés kiemelés- vagy automatikus frissítés szolgáltatás törlését.

Üzemeltető elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatinak védelme iránt, az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.

A felhasználási feltétel általános rendelkezéseivel összhangban: Felhasználó által a regisztrációkor megadott adatokat Üzemeltető az adatvédelmi szabályzat szerint kezeli, kitérve arra is, hogy a honlapon mely regisztrált adatok publikusak (telefonszám, Publikus név) és mely adatok nem publikusak (e-mail cím, jelszó, teljes név), valamint arra, hogy a Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését és vagy adatainak módosítását.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

IV. Szerzői jogok

 1. A honlap az Üzemeltető szellemi terméke. Üzemeltető a honlaphoz fűződő valamennyi szerzői jogát fenntartja – mint a képek, funkciók, adatbázis vonatkoztatásában.
 2. A weboldalon szereplő tartalomból – ide nem értve a hirdetők kapcsolati és személyes adatait – idézni, szövegesen hivatkozni, a másolás (duplikáció) szándéka nélkül, a forrás (link) megjelölésével lehet, figyelemmel az adatvédelmi szabályzatra, a jogszabályokra és jelen felhasználási feltételek rendelkezéseire.

V.  Panasz

Fogyasztói, Felhasználói panasz kapcsán az ügyintézés elsődlegesen elektronikusan történik. A panasz bejelenthető a kapcsolati menüpont alatt, vagy az ino(kukac)8400.info.hu e-mail címen.  Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok lásd lábjegyzet.

VI. Egyéb

 1. Üzemeltető a Felhasználóknak biztosít felületet hirdetés feladására és megjelenítésére, így – a szolgáltatás jellegéből adódóan – a szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
 2. A regisztráció aktiválásával, a szolgáltatás használatával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.
 3. A felhasználási feltételekben, vagy a honlapon történő felhívásokban esetlegesen előforduló olyan hibák, melyek nyilvánvaló elírásból származnak, nem keletkeztetnek vagy szüntetnek meg jogokat, az esetlegesen előforduló ilyen hibás szöveget az eredetileg szánt nyilatkozat szerint kell érteni.
 4. Eltérő megállapodás vagy szabály hiányában Üzemeltető általános ügyintézési határideje 30 naptári nap, azzal, hogy Üzemeltető törekszik az ügyintézést a lehető legrövidebb időn belül megtenni (gyakorlatban 1-2 munkanapon belül).
 5. Jelen felhasználási feltétel kelte egyben a kihirdetés (honlapon történő közzététel) napja.

 

Kelt: 2017-10-04.

 

Adatvédelmi tájékoztatónk itt találhatón

Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság http://panaszstat.nfh.hu/

Békéltető testület http://bekeltet.hu/

Fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalok http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatal http://nmhh.hu/

Töltsön be több kapcsolódó cikket
Még több betöltés Egyéb

Vélemény, hozzászólás?

Ezt már olvasta?

Erre a néhány dologra biztosan szükség van a cégalapításhoz

Bizonyos feltételek nélkülözhetetlenek. Amikor valaki cégalapításra adja a fejét, tudnia k…