Pünkösd köszöntése – Mikor leszáll rátok a szentlélek

0

Az ember számára a legnagyobb adomány az önálló akarat. az a képesség, hogy választhat a követhető utak közül. ezért az embert az minősíti, hogyan él az adománnyal. Az eredmény: boldogság vagy boldogtalanság, értelem, vagy értelmetlenség, békesség vagy békétlenség. Az ember nemcsak saját életéről dönt, hanem másokéról is. Erről a szól a családok, a közösségek, a társadalmak története. Ezen áll a világ, megannyi ember, ki jó, vagy rossz döntései.

A Pünkösd jelentősége az, hogy Jézus mennybemenetelét követően a tanítványok immáron nem rejtőzködtek tovább, hanem elkezdték terjeszteni a tanítást az emberek között. Ez lehet a jelentése a különféle nyelvek jelentésének is: a tanítás, az evangélium a Szentlélek segítségével bárki számára átadható, megérhető. A keresztény tanítás tehát az egész emberiség számára elérhetővé válik, ezért tekintik az első keresztény Pünkösdöt az egyház születésnapjának.

A Pünkösd kezdetben mezei ünnep, később az egyiptomi kivonulás után kötött szövetség emléknapja, majd a lélek ünnepe, amely Újszövetséget alapított. A Szentlélek, a Szentháromság harmadik személye. Őt küldi az emberhez az Atya és a Fiú. Az írás szerint Húsvét után ötven nappal Jeruzsálemben egybegyűlteket eltöltötte a Szentlélek, és mindenki saját nyelvén értette, amit mások beszélnek.

Jézus szavaival: „Mikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt nyertek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a Föld végső határáig.”

A hagyomány szerint a jeruzsálemi keresztény ősgyülekezet Pünkösd napján a Szentlélek eljövetele nyomán alakult meg. Majd követte megszámlálhatatlan mind a mai napig.

A Pünkösd a bábeli megosztottság ellentéte, esély arra, hogy az ember megértse a másikat és megtegye vele, vagy feléje az első lépéseket.

Az ünnep tükröt tart az ember elé, melyek az igazi szándékai másokkal: őket legyőzni, vagy tisztességes célokat követve velük együtt élni. Aki hivatkozik a tanításra, sem közösségben, sem közéletben nem kerülheti meg a választ. Lehet választani a követhető utak közül, aki számára a Pünkösd nem a vállalható léthez szükséges egységet jelenti, vajon számon tarthatja-e tiszta lelkiismerettel ezt a napot? Aki az egyik embert mindenáron meg akarja különböztetni a másiktól, és a megkülönböztetettet mindennap gúnyolja, fenyegeti, magáénak mondhatja-e ezt az ünnepet?

Mit jelenthetnek számára Pál apostol szavai, amely szerint a Szentlélek gyümölcse: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás! A Szentlélek mindig ösztönöz bennünket a jóra!

Tollár Sándor

Töltsön be több kapcsolódó cikket
Még több betöltés Belföld

Vélemény, hozzászólás?

Ezt már olvasta?

Transzcendentális meditáció tippek a jobb koncentráció és memória érdekében

A transzcendentális meditáció ™ egyre több figyelmet kap mint eszköz a jobb mentális…