Magyar Kultúra Napja köszöntése

0

Himnuszunk, a magyarság felülmúlhatatlan jelképe

Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be azt a költeményt, amely Erkel Ferenc zenéjével a magyar nép nemzeti imádsága, Magyarország Himnusza lett. Nemzeti Himnuszunk a magyarság eszmeiségének, érzelmi és gondolati szinten felülmúlhatatlanul jelképévé vált, amit azóta sem sikerült senkinek kitörölnie a magyarság, a magyar ember szelleméből. A Himnusz a költő legnagyobb hatású verse, amelyet szatmárcsekei magányában írt.

Harmincnegyedik éve január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ennek a napnak az üzenete, hogy őrködjünk kultúránk felett, hiszen mi magunk is gazdagabbak és boldogabbak leszünk általa!

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.

„Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel” – szól nemzeti imánk, a Himnusz kezdősora. Kölcsey Isten áldását kérte nemzetünkre. A Himnusz közös éneklésével, a hagyományaink rendkívül gazdag tárházából merített ünnepi műsorainkkal, közös megemlékezéseinkkel mi is ezt tesszük ezen a napon.

Szép gesztus, ha ezen a napon kifejezzük tiszteletünket és hálánkat azért, hogy van, aki élteti, tovább adja, és új csodákkal gazdagítja a magyar kultúrát Ajkán is, amelynek igazi tartalmát a zene, az irodalom, a történelem, a múltunk és hagyományaink mellett az anyanyelvünk, a magyarságtudatunk, értékeink és emberségünk adja.

Ha azt mondjuk kultúra, mindig fennkölt és magasztos dolgokra gondolunk. Nemzeti művészekre, országos műhelyekre és zenekarokra, tekintélyes intézményekre. Természetesen ez mind része egy nemzet kultúrájának. Ezen a napon felhívhatjuk a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket évszázadok alatt sikerült megőrizni, és a magyar ember magáénak érez. A magyar művészet kiemelkedő alakjainak gondolatai fogódzót jelentenek valamennyi alkotó és kultúrát formáló ember számára, támogatást a népek és nyelvek közötti egyenlőség és egyenjogúság megvalósításához. Ezért ez a nap felhívás a magyar kultúra valamennyi barátjához és művelőjéhez, hogy vessük tekintetünket az ezeréves magyar műveltségre, művészetre és tudományra, amely segít számba venni a jót és a rosszat, mérlegelni a múltat, jelent, s tervezni a jövőt.

A kultúra magában foglalja a tudást, a hitet, a szellemi tevékenységet, az erkölcsöt, a jogot, a sportot, a hagyományokat, a viselkedésmódot, amelyek társadalomba szervezik az egyént. A magyar kultúrát – mint minden nemzet kultúráját – meghatározza történelme, politikája, földrajzi adottsága, a temetői, hol halottai nyugszanak és a jövőképük. Nemzeti létünk, eggyé tartozásunk egyik kötőanyaga a Himnusz. A kultúrának a nemzet szervező erejének kell lennie. Büszkék lehetünk nemzeti kultúránk nagyjaira, közöttük olyan ajkaiakra is, akik nyomot hagytak, hagynak a haza, a világ kultúrájában.

Hannah Arendt német filozófus, a huszadik század egyik legnagyobb hatású gondolkodója így fogalmaz: „A művészet és a kultúra két dologban különbözik minden mástól a világon. Célja nem a hasznosság, hanem a csodálat keltése, az élmény adása, értéke pedig az örökkévalóság!”

Büszkék lehetünk Ajka városában működő zenekarokra, énekkarokra, színjátszó-csoportokra, képzőművészeti műhelyekre. Valamennyien tehetségük által azon munkálkodnak, hogy valami fontosat hozzátegyenek városunk közösségi életéhez. Évről-évre többet tesznek Ajka kulturális életének jobbításáért, az eddig elért sikerek megőrzéséért. És nem szavakkal, hanem a legszebb módon: tetteikkel, munkájukkal! A Magyar Kultúra Napján ünnepeljünk abban a szellemben, hogy hinni tudunk önmagunkban, nemzetünkben, és a magyar emberekből ki nem alvó tűzben!

Tollár Sándor

Töltsön be több kapcsolódó cikket
Még több betöltés Belföld

Vélemény, hozzászólás?

Ezt már olvasta?

Születendő gyermek gondolatai

Csak is velem lehet teljes az életed Gyermeknap van. Ma ezért is többször gondolsz rám, ma…